Активности одјељења

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СОКОЛАЦ

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________      Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 14 радника a. Преглед...

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-О Б А В Ј Е Ш...

На основу члана 4. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских  линија града Источно Сарајево (''Службене новине града Источно Сарајево'', бр. 6/18), обавјештавају...

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЛУКАВИЦА

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________    Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 16 радника a. Преглед...

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ- Одлука о комуналној накнади на подручју...

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), чл. 4. и 6. Закона о Граду Источно Сарајево (“Службени...

Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана...

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број: 101/04) и члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине...

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПАЛЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________      Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 13 радника a. Преглед...

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ- Усклађивање редова вожње аутобуских линија на...

Број:  05-345-33 /17 Датум: 13.03. 2017. године   О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е    о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СОКОЛАЦ

Број:    02-014-135.1/16 Датум: 20.4.2016.  године   ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку здравствених услуга систематског прегледа радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево   Поштовани,   Позивамо Вас да нам доставите понуду...