БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Буџет Града Источно Сарајево за 2017. годину-општи дио можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.   Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Финансирање...

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЈЕ.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Нацрт ребаланса буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину: Буџет општи дио можете погледати ОВДЈЕ Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину  ОВДЈЕ Буџетски расходи и издаци за...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати и преузети у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) можете погледати ОВДЈЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...