БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину можете погледати/ преузети ОВДЈЕ. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Буџетски расходи и издаци за...

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.   Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Финансирање...