ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ НА НЕФИНАНИСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Буџет Града Источно Сарајево за 2017. годину-општи дио можете погледати ОВДЈЕ.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Буџет Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет ( општи дио) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину Буџетски расходи и издаци за нефинсијску имовину Финансирање Расходи по...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати и преузети у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) можете погледати ОВДЈЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.   Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ.   Финансирање...