OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЖАРСОН“ д.о.о. СОКОЛАЦ

Уговор о купопродаји огрева понуђачу "Жарсон" д.о.о. Соколац након проведеног поступка методом конкурентског захтјева можете погледати ОВДЈЕ.

OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д.

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку горива понуђачу "Нестро Петрол" а.д. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извод из Плана јавних набавки за 2018. годину можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку комбинованог ватрогасног возила КАМАЗ тип 53605 А5 понуђачу "Лада ауто" д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SACOM“ д.о.о. САРАЈЕВО

Oдлуку о додјели уговора за извођење радова хоризонталне сигнализације понуђачу "SACOM" д.о.о. Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Број: 02-014-361.2/19 Датум: 06.12.2019. године ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ИНЖИЊЕРИНГ 1“ Д.О.О. ТЕШАЊ

Одлуку о додјели уговора за извођење радова на изградњи Ватрогасног дома за Територијалну ватрогасну јединицу Градске управе Источно Сарајево, након проведеног отвореног поступка, можете...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА“ЛАВИНА“ д.о.о. ПАЛЕ

Одлуку о додјели уговора услуга хотелског смјештаја за VIP госте Града Источно Сарајево на EYOF-у 2019 Источно Сарајево и Сарајево категорије **** понуђачу "ЛАВИНА"...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЕRMEX“ Д.O.O. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за вршење услуга штампања и увезивања штампаног материјала понуђачу "Ermex" д.о.о. Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „К-ИНЕЛ“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за купопродају опреме за видео-надзор "К-Инел" д.о.о. Источно Сарајево - лот 1 можете погледати ОВДЈЕ.