ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку комбинованог ватрогасног возила КАМАЗ тип 53605 А5 понуђачу "Лада ауто" д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА АТОС ОСИГУРАЊЕ а.д. БИЈЕЉИНА (лот 1)

Одлуку о додјели уговора за осигурање запослених понуђачу АТОС ОСИГУРАЊЕ а.д. Бијељина након проведеног ппоступка методом конкурентског захтјева можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА (лежећи полицајци-лот 1)

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке избора понуђача за извођење радова вјештачких избочина-лежећи полицајци (лот 1) можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SACOM“ д.о.о. САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за израду, испоруку и постављање вертикалне сигнализације понуђачу "SACOM" д.о.о. Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.      

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Одлуку о расподјели средстава за управљање отпадом можете погледати ОВДЈЕ.

OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ИНТЕГРАЛ-КОМЕРЦ“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора „Интеграл-комерц“-у д.о.о. Бањалука о купопродаји материјала и резервних дијелова за Територијалну ватрогасну јединицу Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку горива понуђачу Настро Петрол а.д. Бањалука након проведеног отвореног поступка можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ДРИНА ОСИГУРАЊЕ а.д. БАЊАЛУКА (лот3)

Одлуку о ододјели уговора за осигурање возила понуђачу ДРИНА ОСИГУРАЊЕ а.д. Бањалука након проведеног поступка методом конкурентског захтјева можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ИНЖИЊЕРИНГ 1“ Д.О.О. ТЕШАЊ

Одлуку о додјели уговора за извођење радова на изградњи Ватрогасног дома за Територијалну ватрогасну јединицу Градске управе Источно Сарајево, након проведеног отвореног поступка, можете...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „АУТОКОМЕРЦ ВС“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора „Аутокомерц ВС“ д.о.о. Бањалука за набавку и испоруку путничког моторног возила можете погледати ОВДЈЕ.