ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЛАДА АУТО“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку комбинованог ватрогасног возила КАМАЗ тип 53605 А5 понуђачу "Лада ауто" д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

  Број: 02-014-149/I/19 Датум: 12.04.2019. године                                                  ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ        У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SATWORK“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга надоградње софтверске апликације за централизовано прикупљање података за праћење возила "Satbus" и одржавање апликације понуђачу "Satwork" можете...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „KOMPEX“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Oдлуку о додјели уговора"Kompex" д.о.о. Источно Сарајево за набавку и испоруку потрошног материјала за хигијену можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „PROEVENT“ д.о.о. САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга организације свечане церемоније затварања EYOF 2019 Сарајево и Источно Сарајево понуђачу "Proevent" д.о.о. Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.  

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА АЛФ-ОМ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за вршење услуга изнајмљивања мултифункционалних уређаја за штампање и копирање понуђачу АЛФ-ОМ д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извод плана јавних набавки за 2019. годину можете погледати ОВДЈЕ. Наставак ОВДЈЕ.  

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „WINNER“ д.о.о. ПАЛЕ

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга пансионског смјештаја за госте града Источно Сарајево на EYOF 2019 Источно Сарајево и Сарајево у пансиону "Лучић"...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА“ЛАВИНА“ д.о.о. ПАЛЕ

Одлуку о додјели уговора услуга хотелског смјештаја за VIP госте Града Источно Сарајево на EYOF-у 2019 Источно Сарајево и Сарајево категорије **** понуђачу "ЛАВИНА"...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „PROEVENT“ д.о.о. САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за набавку услуга организације свечане церемоније затварања EYOF 2019 Источно Сарајево и Сарајево понуђачу "PROEVENT" д.о.о. САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.