ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У БРИСЕЛУ

400

Представници Градске развојне агенције Источно Сарајево-РАИС и локалних партнера на пројекту “ESMARTCITY” присуствовали су дводневној конференцији “Транзиција у правцу плавих и зелених економија у Медитерану” која је одржана 19. и 20. септембра 2019. године у Бриселу.

Конференцијом је званично обиљежен крај првог имплементационог периода и најављен наредни период у реализацији овог пројекта. Наиме, након три године проведених стручних техничких анализа и пилот пројеката, бројних догађаја и повезивања са кључним екстерним актерима, обје заједнице у оквиру Интерег МЕД-ове иновационе осе удружили су снаге како би представили кључне изазове и простор за бољу сарадњу у циљу подстицања иновативног одрживог раста у Медитерану.
Током првог дана, пажња је била посвећена територијалној сарадњи за одрживи развој, пословним иновацијама, приступу финансијама и образовању, као и креирању политика за “зеленије” економије. При томе, циљ је био да се направи осврт на регионалне стратегије за “паметни” раст и начине на који одрживост може бити убрзана кроз медитеранске кластере. Другог дана, обје заједнице представиле су могућности да се кроз секторски приступ идентификују изазови са којима су се суочиле, а потом понудиле рјешења за њихово превазилажење.

“ESMARTCITY” – “Enabling Smarter City in the MED Area through Netvorking” је пројекат који је одобрен у оквиру II позива Медитеранског Програма – МЕД, чија имплементација траје 30 мјесеци. Укупан буџет пројекта је 2,5 милиона евра. Основи циљ пројекта јесте да се унаприједи иновативни капацитет МЕД подручја успостављањем иновативног екосистема уз примјену концепта “Паметни град”.