ЗА НЕЛЕГАЛНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СМЈЕШТАЈА НОВЧАНЕ КАЗНЕ ОД 300 КМ ДО 2.000 КМ

893

Обавјештавамо власнике кућа за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање да су дужни да, најкасније 15 дана од датума доношења обавјештења,  изврше регистрацију и категоризацију објеката, уколико то нису обавили или је категоризација истекла, а све у сврху легалног обављања предметне дјелатности.

Лица која се баве поменутом дјелатношћу све додатне информације, као и образац захтјева за регистрацију могу добити на писарници Градске управе Источно Сарајево, улица Стефана Немање број 14, као и у просторијама Туристичке организације Источно Сарајево (ул. Стјепана Лучића бб, Пале).

Физичко лице које пружа услуге смјештаја, без извршене регистрације и категоризације објекта, биће кажњено новчаном казном у износу од 300 КМ до 2.000 КМ, у складу са Законом о ухгоститељству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр 45/17).