ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

512

 

Број: 02-014-149/I/19

Датум: 12.04.2019. године

 

                                               ИНФОРМАЦИЈА

О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

 

     У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Град Источно Сарајево објављује информацију, да у складу са чланом 22. став (1) тачка б, Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки без објаве обавјештења за набавку додатне испоруке робе (набавка додатне пратеће опреме (ормара и конзола) за реализовање пројекта „Видео надзор града Источно Сарајево“) са добављачем из основног уговора, бр. 02-014-295.12/18 од 14.11.2018. године. Набавка се врши на основу дописа Министарства унутрашњих послова РС, Полицијска управа Источно Сарајево, бр.02-014-218.8/17 од 18.03.2019. године, у коме се тражи набавка додатне опреме која мора технички одговарати камерама које су предмет основног уговора како се не би угрозила функционалност камера, као и гаранција коју је дао произвођач на исте. Наиме, како су испуњени сви прописани законски услови за провођење предметне набавке путем преговарачког без објаве обавјештења о набавци робе, Град Источно Сарајево је констатовало сљедеће:

  • да је додатна испорука робе (набавка додатне пратеће опреме, ормара и конзола) у сврху проширења постојеће испоруке и уградње неопходна, те би промјена постојећег добављача обавезала уговорни орган да набави робу која би могла угрозити функционалност и гаранцију опреме (камера) које се уграђују у додатну опрему која је предмет ове набавке,
  • да вријеме трајања основног уговора није дужи од једне године (Уговор потписан 14.11.2018. године)
  • да вриједност додатне испоруке робе не прелази 10% од вриједности основног уговора.

У складу са наведеним, покренут је поступак преговора са добављачем из основног уговора бр. 02-014-295.12/18 од 14.11.2018. године, према условима тендерске документације која је дата у прилогу.

 

Прилог:         

   -Тендерска документација.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                          Ненад Вуковић, с.р.

 

 

 

Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објаве обавјeшетења зa набавку додатне пратеће опреме ради реализовања пројекта „Видео надзор градa Источно Сарајево“ можете погледати ОВДЈЕ.

 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ  ОВДЈЕ.

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ – РОБЕ ОВДЈЕ.

ПИСМЕНА ИЗЈАВА ИЗ ЧЛАНА 52 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ОВДЈЕ.