OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д.

259

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку горива понуђачу „Нестро Петрол“ а.д. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.