Култура

У граду Источно Сарајево егзистирају три културна центра и то: КЦ Источно Ново Сарајево, КЦ Пале, КЦ Соколац и секција за културу Трново.

Одлуком Скупштине града Источно Сарајево 1996. године је основана, а од 28. јуна исте године почела са радом Матична библиотека Источно Сарајево, која данас располаже са преко 100.000 књига смјештених у пет одјељења (Дјечије одјељење, Одјељење белетристике, Одјељење стручне и научне књиге, Одјељење стране књиге, Одјељење периодике).