Факултети

Универзитет у Источном Сарајеву је основан у децембру 1993. године. Студиј је организован у три циклуса-степена у складу са Законом о високом образовању Републике Српске и одредбама Болоњске деклерације. 

На подручју града Источно Сарајево, тачније у насељу Лукавица се налази сједиште Универзитета у Источном Сарајеву који представља јавни универзитет. У његовом саставу се налази 17 факултета, од чега је на подручју града лоцирано осам факултета.

У општини Источно Ново Сарајево се налазе четири факултета: Електротехнички факултет, Машински факултет, Пољопривредни факултет и Музичка академија. Сви ови факултети су смјештени у објекту Електротехничког факултета. У општини Пале се налазе три факултета: Економски факултет, Правни факултет и Филозофски факултет. Факултет физичке културе је смјештен у насељу Стамболчић (стари жељезнички хотел – одмаралиште). Правни факултет и Филозофски факултет су 2005. године су прешли у нове објекте.

Од приватних високошколских установа на овом подручју дјелује Висока школа за услужни бизнис Соколац (548 студената на почетку школске 2008/2009. године) у истоименом градском насељу, као и одјељења Паневопског универзитета „Апеирон“ Бања Лука у насељу Лукавица, односно Универзитета за пословне студије Бања Лука у насељу Сарајево Дио – Илиџа .

  • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Ново Плакаловић
Телефон: +387 57 223-502; 223-948; 223-287
Факс: +387 57 223-948
Електронска пошта:  ef02@paleol.net
URL: www.ekofis.org 
Романијска 42, 71420 Пале

  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Божидар Крстајић
Телефон: +387 57 342-788; 340-307
Факс: +387 57 342-788
Електронска пошта:  etfss@teol.net
URL: www.etf.unssa.rs.ba 
Вука Караџића 30; 71 126 Лукавица, Источно Сарајево

  • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Миленко Пикула
Телефон: +387 57 223-479
Факс: +387 57 223-479
Електронска пошта:  filozof@paleol.net
URL: www.ffuis.edu.ba/ 
Алексе Шантића бб, 71 420 Пале

  • ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

Декан: Проф. др Данко Пржуљ
Телефон: +387 57 226-836, 223-861
Факс: +387 57 226-836
Електронска пошта:  stud.sluzba@paleol.net

Стамбулчић, 71 420 Пале

  • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Душан Голубовић
Телефон: +387 57 340-847
Факс: +387 57 320-840
Електронска пошта:  masinski.fakultet@maf.unssa.rs.ba
URL: www.maf.unssa.rs.ba 
Вука Караџића 30; 71 126 Лукавица, Источно Сарајево

  • МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

Декан: Проф. др Зоран Ракић
Телефон: +387 57 342-125
Факс: +387 57 342-125
Електронска пошта:  makss@spinter.net
URL: www.muzickaakademija.com 
Вука Караџића 30; 71 126 Лукавица, Источно Сарајево

  • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Мирослав Богдановић
Телефон: +387 57 342-701
Факс: +387 57 340-401
Електронска пошта:  pof@spinter.net
Вука Караџића 30; 71 126 Лукавица, Источно Сарајево

  • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Декан: Проф. др Зоран Николић
Телефон: +387 57 226-609
Факс: +387 57 226-892
Електронска пошта:  pravni-fakultet@paleol.net
Алексе Шантића бб, 71 420 Пале

*Подаци преузети са странице Универзитета у Источном Сарајеву  http://www.unssa.rs.ba/