ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

735

Пословник о раду Скупштине града можете погледати ОВДЈЕ.