ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

967

Пословник о раду Скупштине града можете погледати ОВДЈЕ.