ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

806

Пословник о раду Скупштине града можете погледати ОВДЈЕ.