ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

610

Пословник о раду Скупштине града можете погледати ОВДЈЕ.