СОКОЛАЦ- Према нацрту ребаланса буџет општине већи за 73 одсто

517

Одборници Скупштине општине Соколац усвојили су већином гласова Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину, према којем буџет ове општине износи око 14.295.300 КМ и увећан је за 73 одсто у односу на планирани, односно за 6.050.500 КМ.
Начелник општинског Одјељења за привреду и финансије Митар Пржуљ рекао је образлажући ову одлуку да су буџетска средства увећана по основу пореских прихода за 64.160 КМ, непореских прихода и грантова 11.000 КМ, трансфера унутар исте јединице власти 70.000 КМ, по основу примитака од финансијске имовине, задуживања и осталих примитака за око 5.905.300 КМ.

Он је додао да је до средине марта измирено 2.506.000 КМ неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, 2.432.300 КМ емисијом обвезница и 73.700 КМ из редовних буџетских прихода.

Начелник општине Соколац Милован Бјелица рекао је новинарима да се приступило ребалансу буџета јер је ова локална управа у међувремену емитовала 5,5 милиона КМ обвезница, за шта је добила сагласност локалне скупштине у претходном периоду, Комисије за хартије од вриједности, ресорног министарства Српске и позитивно мишљење Фискалног савјета Српске.

„Од 5,5 милиона емитованих обвезница највећим дијелом измирене су обавезе из претходног периода, што је и стајало у одлуци за емитовање обвезнца, тако да су мала одступања у односу на буџет који је усвојен за ову годину, али смо морали повећати за ових 5,5 милиона КМ емитованих обвезница тако да је ребаланс буџета који је данас усвојен 14.295.300 КМ“, навео је Бјелица.

Говорећи о тренутњ задужености општине Соколац, он је истакао да ће према Новој банци дуг од 898.000 КМ бити измирен уз грејс период од три године, а након тога креће отплата зајма за обвезнице од 5,5 милиона КМ у наредном периоду.

„У овом моменту је укупно кредитно задужење општине Соколац око 6.300.000, с тим што се 5,5 милиона од прве емисије обвезница почиње да враћа 2022. године“, рекао је Бјелица.

Према усвојеном Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Соколац за 2019, буџет, порески приходи чине 3.600.260 КМ, непорески приходи и грантови 2.693.700 КМ, трансфери између различизих јединица власти 630.000 КМ, трансфери унутар исте јединице власти 820.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 390.000 КМ и примици од финансијске имовине и задужења и остали примици 6.161.300 КМ.

На данашњој сједници Скупштине општине Соколац усвојена је и одлука према којој је утврђено да просјечна коначна грађевинска цијена метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора у 2018. на подручју општине Соколац износи 540 КМ.

Ова утврђена цијена, како је образложено, служи као основица за израчунавање висине накнаде за једнократну ренту за подручје ове локалне самоуправе.

 

/Срна/