НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

1351

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ НА НЕФИНАНИСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ.

ФИНАНСИРАЊЕ можете погледати ОВДЈЕ.

РАСХОДЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ можете погледати ОВДЈЕ.