НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Нацрт ребаланса буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину: Буџет општи дио можете погледати ОВДЈЕ Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину  ОВДЈЕ Буџетски расходи и издаци за...

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Финансирање...

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЈЕ.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину можете погледати/ преузети ОВДЈЕ. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Буџетски расходи и издаци за...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ НА НЕФИНАНИСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Буџет Града Источно Сарајево за 2017. годину-општи дио можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.