БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Буџет Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет ( општи дио) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину Буџетски расходи и издаци за нефинсијску имовину Финансирање Расходи по...

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ. Буџетске расходе...