РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „КАМЕН ПЕТРОВИЋ МОНТ“ с.п. ИСТОЧНА ИЛИЏА

65

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „КАМЕН ПЕТРОВИЋ МОНТ“ с.п. ИСТОЧНА ИЛИЏА, ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЈЕЧЕЊЕ, ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ КАМЕНА, можете погледати ОВДЈЕ.