РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ППД „ГОРА“, с.п. ПАЛЕ

90

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ОБЈЕКАТ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА (БРЕНТА) ИНВЕСТИТОРУ ППД „ГОРА“ МИЛАНУ ЧВОРУ, с.п. ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.