ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 7. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

867

Број: 01-013-64 /17

Датум: 4.12.2017.године

 

 

На основу члана 28. став 2. алинеја 1. и  86. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 20/17), предсједник Скупштине града Источно Сарајево сазива:

 

 

                                7.  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

                              СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 

 

која ће се одржати  13. децембра 2017. године са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали  града Источно Сарајево.

За сједницу предлажем сљедећи:

 

 

 

 

                                                           Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Записник са шесте редовне сједнице Скупштине града Источно Сарајево
  2. Информација о стању у области спорта на подручју града Источно Сарајево у 2016/2017.години
  3. Етички кодекс понашања изабраних представника Скупштине и градске управе Источно Сарајево
  4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама на подручју града Источно Сарајево
  5. Одлука о расподјели суфицита из 2016. годинe
  6. Одлука о нацрту ребаланса буџета града Источно Сарајево за 2017. годину
  7. Одлука о нацрту буџета града Источно Сарајево за 2018. годину
  8. Одлука о давању сагласности на престанак рада Фондације „Центар за едукацију, иновације и предузетништво“ Источно Сарајево
  9. Одборничка питања

 

 

 

                                                                              П Р Е Д С Ј Е Д Н И K

                                                             Мр Мирослав Лучић с.р.