ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 6. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1094

Број: 01-013- 59 /17

Датум: 3.11. 2017. године

 

 

На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/06), предсједник Скупштине града Источно Сарајево сазива:

 

 

                                                     6.  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 

 која ће се одржати   3. новембра  2017. године са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали  града Источно Сарајево.

За сједницу предлажем следећи:

 

 

                                                                     Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Записник са пете редовне сједнице Скупштине града Источно Сарајево
 2. Информација о заштити животне средине на подручју града са посебним освртом на област вода и заштиту изворишта воде за пиће за 2016/2017.годину
 3. Информација о стању у области средњег образовања на подручју града Источно Сарајево за 2016/2017.годину
 4. Информација о реализацији Закључка са пете редовне сједнице Скупштине града Источно Сарајево
 5. Одлука о оснивању ЈП Радио Источно Сарајево
 6. Одлукао усвајању Статута ЈП Радио Источно Сарајево
 7. Одлука о именовању в.д. директора ЈП Радио Источно Сарајево
 8. Одлука о именовању в.д. Надзорног одбора ЈП Радио Источно Сарајево
 9. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора градске Развојне Агенције Источно Сарајево
 10. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање једног члана Управног одбора градске Развојне Агенције Источно Сарајево
 11. Одборничка питања

 

 

 

Молимо да обавезно присуствујете сједници. 

                                                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И K

                                                                     Мр Мирослав Лучић с.р