БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.