НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О НАЦРТУ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТ ОПШТИ ДИО

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТ ОПШТИ ДИО

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ-ОПШТИ ДИО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ...

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ - ОПШТИ ДИО

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ ОПШТИ ДИО БУЏЕТСКИ...

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) БУЏЕТСКИ...

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Буџет Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет ( општи дио) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину Буџетски расходи и издаци за нефинсијску имовину Финансирање Расходи по...

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ. Буџетске расходе...

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2020. годину можете погледати и преузети у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) можете погледати ОВДЈЕ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...