Активности одјељења

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „СРЕДЊЕ – ТРАНС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВНО - ПРОИЗВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ПРИМАРНУ И ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА НА ЛОКАЛИТЕТУ...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ТЕРМАГ“, д.о.о. РОГАТИЦА, ЛОКАЛИТЕТ ЈАХОРИНА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА "ТЕРМАГ", д.о.о. РОГАТИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТУ...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ТЕРМАГ“ д.о.о. РОГАТИЦА, ЛОКАЛИТЕТ ПАЛЕ

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈАХОРИНА, ОПШТИНА ПАЛЕ,...

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „ЕКО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. ПАЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИНВЕСТИТОРУ „ЕКО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. ПАЛЕ можете погледати ОВДЈЕ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ ЗТД „ЛИМЕКС“, ИСТОЧНА ИЛИЏА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗТД „ЛИМЕКС“, ИСТОЧНА ИЛИЏА, можете погледати ОВДЈЕ.

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ д.о.о. ПАЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ "ВЕЛИКЕ ШУМЕ" д.о.о. ПАЛЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНЕ И ПОЛУФИНАЛНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА, можете...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ „СРЕДЊЕ-ТРАНС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИНВЕСТИТОРУ "СРЕДЊЕ-ТРАНС" д.о.о. СОКОЛАЦ можете погледати ОВДЈЕ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ „ТЕРМАГ“ д.о.о. РОГАТИЦА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА НА ЈАХОРИНИ, ОПШТИНА ПАЛЕ,...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉЕИНА, ПЈ ПАЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ "НЕШКОВИЋ" д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ, ЗА ОБЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „МАЛЕТИЋ“ с.п. ПАЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА САМОСТАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ "МАЛЕТИЋ" с.п. ПАЛЕ, ЗА ФАРМУ КОКА НОСИЉА У БРЕЗОВИЦАМА, можете погледати...