Активности одјељења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ СЗТР „ОГИ“ СОКОЛАЦ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ ЗА СЗТР "ОГИ", СОКОЛАЦ,...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ – „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ СА СКЛАДИШТЕМ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ПИЛАНА) ЗА "ХРАСТ" д.о.о. ПАЛЕ,...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „БМТ КОМЕРЦ“ д.о.о. СОКОЛАЦ

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ИНВЕСТИТОРУ "БМТ КОМЕРЦ" д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ТЕЛЕТИНА“ д.о.о. СОКОЛАЦ

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПОГОН ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА ИНВЕСТИТОРУ "ТЕЛЕТИНА" д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „ФНЕ БАТИЋИ 2“

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ БЛИНДИРАНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ "ФНЕ БАТИЋИ 2" можете погледати ОВДЈЕ.

РЈЕШЕЊЕ – ПРЕНОС ОБНОВЉЕНЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИНВЕСТИТОРА П.Д.“ПБ ПЕТРИЋ“ д.о.о. ВРШАНИ, ПЈ МОКРО

РЈЕШЕЊЕ - ПРЕНОС ОБНОВЉЕНЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИНВЕСТИТОРА П.Д."ПБ ПЕТРИЋ" д.о.о. ВРШАНИ, ПЈ МОКРО можете погледати ОВДЈЕ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ „MT ПРОМ“д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА "MT ПРОМ"д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА можете погледати ОВДЈЕ.

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „МТ ПРОМ“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА СТАНИЦУ ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОЗИЛА ТНГ И ОСТАЛИМ НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА ИНВЕСТИТОРУ "МТ ПРОМ" д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА,...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. СОКОЛАЦ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА - ПРОИЗВОДЊА ДРВЕНЕ АМБАЛАЖЕ У СОКОЦУ, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА "ИНВЕСТ...

РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о. СОКОЛАЦ

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА - ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА ИНВЕСТИТОРУ "ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.