Активности одјељења

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПАЛЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________      Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 13 радника a. Преглед...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПАЛЕ

Број:    02-014-135.1/16 Датум: 20.4.2016.  године   ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево   Поштовани,   Позивамо Вас да нам доставите понуду за...

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СОКОЛАЦ

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________      Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 14 радника a. Преглед...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА СОКОЛАЦ

Број:    02-014-135.1/16 Датум: 20.4.2016.  године   ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку здравствених услуга систематског прегледа радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево   Поштовани,   Позивамо Вас да нам доставите понуду...

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ОБАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЛУКАВИЦА

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ   Назив понуђача: _________________________________________ Понуда брoj: _________________________    Ред. бр.  Опис услуге  Кол./Јед. Јединична цијена по ставки без ПДВ-а Укупна цијена по ставки без ПДВ-а  1. Систематски преглед радника: 16 радника a. Преглед...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЛУКАВИЦА

Број:    02-014-135.1/1 Датум: 20.4.2016. године   ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за обављање здравствених услуга систематског прегледа радника Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево   Поштовани,   Позивамо Вас да нам доставите понуду...

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-Контрола категоризације објеката и наплате боравишне таксе

На подручју Јахорине категорисана су 123 објекта у којима се пружају услуге смјештаја у кућама за одмор, апартманима и собама за изнајмљивање, подаци су...

Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана...

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број: 101/04) и члана 56. Статута Града Источно Сарајево („Службене новине...