БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Буџет Града Источно Сарајево за 2017. годину-општи дио можете погледати ОВДЈЕ.

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину - ОВДЈЕ. Финансирање...

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ (ОПШТИ ДИО) БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ...

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЈЕ.

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ

Буџет Града Источно Сарајево можете погледати у наставку: Буџет ( општи дио) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину Буџетски расходи и издаци за нефинсијску имовину Финансирање Расходи по...