Образовање

Образовање је израз друштвеног система. Стручна знања и образовне вјештине су веома примјенљиви и употребљиви у привредном и практичном животу. Иако се знање индивидуално стиче оно је постало богатство свих припадника заједнице. То је скоро једна индивидуална особност која у пракси постаје заједничка вриједност и корист цијеле заједнице.
Од институције које се баве научно – истраживачким радом на подручју града Источно Сарајево постоје само три регистроване институције и то: Енергоинвестови институти – Институт за електроенергетику (ИРЦЕ), Институт за осигурање квалитета у насељу Лукавица и Унис институт заштите и екологије у општини Пале. Статистика није регистровала дјелатност Центра за унапређење пољопривреде у насељу Подроманија. У оквиру Универзитета у Источном Сарајеву постоје институти при факултетима (нпр. Економски институт на Економском факултету Пале) који нису самосталне организације.