РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Распоред средстава по организационој класификацији можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ ОПШТИ ДИО БУЏЕТСКИ...

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ: БУЏЕТ - ОПШТИ ДИО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И...

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ НА НЕФИНАНИСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ...

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА Града Источно Сарајево за 2107. годину (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ ПРИХОДЕ И ПРИМИТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ можете погледати ОВДЈЕ. БУЏЕТСКЕ РАСХОДЕ...

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ - ОПШТИ ДИО

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ можете погледати у наставку: БУЏЕТ-ОПШТИ ДИО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И...