Туристичка организација

ЈУ Туристичка организација Града Источно Сарајево је основана Одлуком Скупштине града 1999. године, ради вршења послова којима се обезбјеђује остваривање права и задовољавање потреба грађана у области туризма и ради развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији Града Источно Сарајево.

Туристичка организација послује под именом: Јавна установа “Туристичка организација Јахорина – град Источно Сарајево”. Сједиште Туристичке организације Града Источно Сарајево је у Источном Сарајеву, ул. Стјепана Лучића бб, Пале.

Туристичка организација је основана ради обављања сљедећих послова:

1.) промоције туристичких производа и туристичке понуде Града Источно Сарајево са посебним акцентом на Јахорину као најзначајнију туристичку дестинацију ,
2.) подстицања и упријеђивања развоја постојећег и новог туристичког производа,
3.) унапређење и развијање свијести о значају туризма, привредним, друштвеним, културним и мултипликованим ефектима туризма на цјелокупни привредни систем,
4.) унапређење општих услова боравка туриста и пружање информација туристима.
5.) издавачка дјелатност: каталог хотелског смјештаја, каталог приватног смјештаја, водичи, флајери, туристичке карте, разгледнице
6.) организација или учешће у организацији манифестација које су у функцији промоције и унапређења туристичке понуде
7.) медијска презентација
8.) активности на развоју стратешких праваца у унапређењу туристичке понуде
9.) буђење еколошке свијести као и активности на очувању животне средине.

Органи Туристичке организације су Управни одбор и директор.

Чланове Управног одбора и директора Туристичке организације именује и разрјешава Скупштина града, на приједлог Комисије за избор након спроведеног поступка јавне конкуренције.
Мандат чланова Управног одбора и директора траје четри године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.

Директор Тусристичке организације Града Источно Сарајево је Игор Тошић.

Тел 00387 57 201 280
Тел 00387 57 201 281
Фаx 00387 57 223 947
туристицкаоргис@гмаил.цом
Стјепана Лучића бб,
71420 Пале,
Република Српска -Босна и Херцеговина