Територијална ватрогасно-спасилачка јединица

 

Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице – Његош Вукадин.

тел/ факс: 057/226-768; 057/340-734

email: tvj.gis@gmail.com

О јединици:

Територијална ватрогасна јединица (ТВЈ) је посебна унутрашња организациона јединица Градске управе која врши заштиту људи и материјалних добара од пожара и других елементарних непогода на  подручју Града Источно Сарајево односно на подручју свих општина у саставу града.

Унутрашње организационе јединице ТВЈ су Ватрогасна јединица и Ватрогасни сервис.

Ватрогасна јединица ТВЈ обавља послове заштите и спасавања, и   организована је у три ватрогасна одјељења у општинама: Пале,Соколац,Источно Ново Сарајево и испоставу у општини Трново.

Ватрогасни сервис обавља послове контролног испитивања и сервисирања ПП-апарат за почетне пожаре, хидрантске мреже и друге ватрогасне опреме и има три сервисне станице у општинама: Пале,Соколац и Источно Ново Сарајево.

Пројекти и активности у 2014.години:

1.Пројекат опремања јединице са два специјална ватрогасна возила:

  • возило за гашење пожара водом и ваздушним пјенилом капацитета 6000 литара воде и 250 литара пјенила, опремљено погоном 6х6 за екстремно лоше услове пута и терена,
  • возило са платформом и радном корпом за спашавање и рад на висинама до 18 метара, опремљено цјевоводом до радне корпе са могућношћу заштите при раду воденом завјесом. (пројекат је у току).

Вриједност пројекта је 400.000,00 КМ од чега 280.000,00 КМ средства Ватрогасног савеза РС а  120.000,00 КМ средства Града Источно сарајево за посебне мјере ЗОП-а.

2.Пројекат изградње,адаптације и опремања објеката ТВЈ:

  • пројекат обухвата радове на изградњи,адаптацији и уређењу објеката ТВЈ у Општинама Пале и Соколац који ће обухватити рјешавање гријања објеката,замјену дотрајале столарије и браварије и израду прилазних путева и паркинг простора. У току су и  активности које треба да створе претпоставке за трајно рјешавање смјештаја ТВЈ у општини Источно Ново Сарајево. (пројекат је у току).

Вриједност пројекта у 2014.години је 54.000,00 КМ

3.Пројекат донације опреме за спасавање повријеђених у саобраћајним незгодама:

  • пројекат се састоји у донацији хидрауличног и електричног  развалног алата и опреме за спасавање повријеђених и извлачење страдалих особа у саобраћајним удесима и незгодама.Посебан значај овог пројекта се огледа у учешћу Старјешине ТВЈ у процесу едукације из ове врсте спасавања и обуке у радуи наведеним средствима која ће бити организована почетком новембра у Републици Француској у трајању од четири дана. Трошкове овог пројекта сноси Република Француска.