БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

226

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈТЕ У НАСТАВКУ:

БУЏЕТ – ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ПЈТ