НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

403

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ:

БУЏЕТ – ОПШТИ ДИО

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ФИНАНСИРАЊЕ

РАСХОДИ ПО ПЈТ