БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

966

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.

 

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

 

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

 

Финансирање – ОВДЈЕ.

 

Функционална класификација – табела 2- ОВДЈЕ.

 

Функционална класификација – ОВДЈЕ.

 

Расходи по РЈТ – ОВДЈЕ.