БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

1561

Буџет ( општи дио) можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

Финансирање – ОВДЈЕ.

Функционална класификација – табела 2- ОВДЈЕ.

Функционална класификација – ОВДЈЕ.

Расходи по ПЈТ – ОВДЈЕ.