Градска управа

Адреса:

Стефана Немање 14

Тел: 057 340 851

факс: 057 342 731

Е-маил: istocnos@paleol.net

Радно вријеме: од 8:оо до 16:оо часова

Послови у Административној служби Града организују се у оквиру одјељења, служби

и одсјека, који чине јединствен процес рада у Административној служби.

Административна служба Града има:

  • Кабинет градоначелника и предсједника Скупштине Града,
  • Стручну службу Скупштине,
  • Одјељење за инспекцијске послове,
  • Одјељење за финансије,Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне
  • послове,
  • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности: isodjeljenjeprivreda.nvo@gmail.com,
  • Одјељење за општу управу и
  • Територијалну ватрогасну јединицу