ПАНДУРЕВИЋ: РАИС ЈЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА СТВАРАЊЕ РАЗВОЈНЕ МРЕЖЕ

3039

Младенка Пандуревић је рођена 23. 01. 1979. године у Сарајеву. По професији је магистар економије, смјер Економска дипломатија. У току рада наставила је образовање и усавршавање и стекла знања из области управљања пројектним циклусом економске политике ЕУ – система квалитета и пројеката јавно-приватног партнерства.

Радно искуство стицала је у Микрокредитној организацији ЕКИ на позицији кредитни службеник од 2006. до 2008., а у Развојној банци од 2008. до 2013. године, као референт благајник и виши референт. У протекле четири године запослена је у Градској развојној агенцији Источно Сарајево, на пословима самосталног стручног сарадника за управљање пројектима. Од 2014. године обављала је функцију в.д. директора, а од 2016. године је директор Градске развојне агенције Источно Сарајево.

Удата је и мајка је двоје дјеце. Живи у Сокоцу.

КАДА ЈЕ И СА КОЈИМ ЦИЉЕМ ОСНОВАНА ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ИСТОЧНО САРАЈЕВО (РАИС)?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Градска развојна агенција Источно Сарајево основана је 2010. године са циљем стварања позитивног пословног окружења и унапређења социоекономске ситуације кроз сарадњу са домаћим јавним, приватним и невладиним сектором као и међународним организацијама уз постизање равномјерног економског развоја свих шест општина у саставу града Источно Сарајево. Такође, циљ Агенције је и да активно пружа информације о неискориштеним индустријским капацитетима и природним ресурсима, објављеним јавним позивима од стране домаћих власти, Европске комисије и осталих међународних донатора као и о другим могућностима финансирања. Представља својеврсни инструмент за стварање развојне мреже на подручју града Источно Сарајево путем које се идентификују појединачне потребе сваке од шест општина, њихова међусобна повезаност као и пројекти од значаја за град у цјелини. Посебан фокус дјеловања Агенције је информисање привредника о могућностима аплицирања као и пружање техничке подршке приликом припреме њихових пројеката.

КОЛИКО РАИС ДОПРИНОСИ ПРОМОВИСАЊУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Промоција привредних потенцијала града Источно Сарајево је континуирана активност Агенције коју проводимо кроз израду и дистрибуцију промотивног материјала, затим припрему одговарајућих тематских презентација, како на српском тако и на енглеском језику, те активним учешћем на свим релевантним регионалним конференцијама. Ове године имали смо прилику да будемо укључени у организацију Међународних пословних сусрета за предузећа и кластере који су у оквиру Форума о интернационализацији пословања Републике Српске и Србије, по први пут, одржани у Источном Сарајеву, 03. 11. 2017. године. У оквиру Форума одржана је и Радионица “Програмима подршке до развоја предузетништва и иновација” и том приликом Агенција је представила присутним учесницима потенцијале за рурални развој Сарајевско-романијске регије.

У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ИМПЛЕМЕНТИРАЛИ СТЕ НИЗ ПРОЈЕКАТА. ИЗ КОЈИХ ИЗВОРА СУ ФИНАНСИРАНИ?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Од оснивања до данас имплементирали смо значајан број пројеката који су финансирани већим дијелом из донаторских средстава, прецизније говорећи средствима ЕУ, Владе Швајцарске, Града Беча и сл. Осим тога, у складу с могућностима, неколико пројеката финансирали смо и сопственим средствима. Када је ријеч о пројектима који су финансирани средствима ЕУ, издвајамо пројекте: GRASP, EQIWBC и EPIC. Осим неспорне финансијске користи, значај ових пројеката огледа се и у томе што пружају могућност за успостављање међународне мреже контаката и сарадње са међународним организацијама, јер само на тај начин можемо да надограђујемо сопствене капацитете и тако допринесемо свеукупном развоју града Источно Сарајево, што у крајњој инстанци и јесте улога развојне агенције.

НЕДАВНО СУ РЕАЛИЗОВАНА ДВА ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА “ПРИЛИКА ПЛУС”. О ЧЕМУ СЕ КОНКРЕТНО РАДИ?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Захваљујући изузетној сарадњи са РАРС-ом, наша агенција је, као партнер за Сарајевско-романијску регију и Горње Подриње, реализовала два пројекта. Ријеч је о пројектима COTON и “Провођење практичне наставе на радном мјесту” чији је циљ унапређење процеса извођења практичне наставе у средњим стручним школама и предузећима. Сам Програм “Прилика Плус” усмјерен је на ученике који у свом редовном образовању треба да стекну практична знања и на тај начин се активно укључе на тржиште рада. У оквиру пројекта COTON израђена је Анализа за процјену потреба привреде у регији Источно Сарајево, док су у оквиру другог пројекта опремљени кабинети за извођење практичне наставе у СШЦ “Петар Кочић” Зворник и СШЦ “Милорад Влачић” Власеница. ЈУ СШЦ “Василије Острошки” Соколац, такође, је била укључена у пројекат и било је одобрено да се опреми кабинет за извођење практичне наставе за занимање столар и успостави сарадња са предузећем “ЧАЈЕВИЋ КОМЕРЦ” д.о.о.. Нажалост, због недовољног интересовања ученика за ово занимање и немогућности формирања одјељења у школској 2018/19. били смо принуђени да искључимо школу из пројекта, јер су то били услови донатора.

ИАКО РАИС ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЈЕКТЕ У СВИХ ШЕСТ ОПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО, НАШЕ ЧИТАОЦЕ ПОСЕБНО ЗАНИМА САРАДЊА СА ОПШТИНОМ СОКОЛАЦ?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Говорећи у име Агенције, али и у своје лично име, са задовољством могу да се похвалим сарадњом са општином Соколац. Колико год је то могуће, настојимо да дио својих активности и пројеката проводимо управо на подручју Сокоца. Баш недавно, у оквиру Европске недјеље роботике, уз подршку Општине Соколац и начелника Бјелице, у ОШ “Соколац” реализовали смо Пројекат “Учимо са роботима”. Том приликом, Агенција је обезбиједила два „Лего“робота која ће остати у власништву школе, тако да ће ученици и наставници моћи у склопу наставних и ваннаставних активности да их користе и на тај начин шире своја знања из области информационих технологија и програмирања. Такође, у току новембра, за обданиште у Сокоцу, припремили смо Пројекат “Замјена фасаде на згради обданишта” који је предат на јавни позив Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС. Осим тога, Општина Соколац је у партнерству са Агенцијом аплицирала за средства ИРБ-а. Наравно, Агенција ће и даље наставити своје дјеловање у истом смјеру.

НА ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ОБЈАВЉЕНЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕДАЈЕТЕ ПРОЈЕКТЕ. КОЈЕ?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: У току 2017. године Агенција је у сарадњи са партнерима из одабраних европских земаља припремила и предала три пројекта. То су сљедећи пројекти: ESMARTCITY – из области увођења “паметних технологија” у јавни превоз; DOMUS in MED – из области смањења емисије штетних гасова и управљања саобраћајем у складу са Плановима одрживе урбане мобилности; IEEDR – из области унапређења енергетске ефикасности у локалним заједницама. Резултате евалуације наведених пројеката очекујемо у јануару 2018. године.

ДОБРА САРАДЊА ОСТВАРЕНА ЈЕ НА РЕЛАЦИЈИ РАИС–УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО. НА КОЈИ НАЧИН?

ПАНДУРЕВИЋЕВА: Агенција у своје активности укључује академску заједницу кад год је то могуће. До сада можемо да се похвалимо успјешном сарадњом са Машинским, Електро-техничким, Економским као и Пољопривредним факултетом УИС. Примјера ради, у сарадњи са Машинским факултетом и још 10 партнера из осам земаља, имплементирали смо Пројекат “Увођење система квалитета–EQIWBC” који је финансиран у оквиру Темпус програма ЕУ. С друге стране, са Економским факултетом потписали смо у априлу споразум о сарадњи којим је предвиђена реализација низа активности у области научно-истраживачке, стручне и образовне дјелатности. Даље, узимајући у обзир потенцијале за рурални развој Сарајевско-романијске регије, заједно са Пољопривредним факултетом припремали смо Програм руралног развоја града Источно Сарајево за период од 2017. до 2022. године. Коначно, са Електротехничким факултетом сарађивали смо у току имплементације пројекта GRASP, а, такође, прије неколико дана смо реализовали дводневну Радионицу „Дев Даyс“, током које су студенти имали прилику да развију популарне веб апликације кроз рад на практичним задацима уз менторе компаније Атлант БХ. Свјесни смо чињенице да активна и партнерска сарадња са академском заједницом представља гаранцију свеукупног развоја стога ћемо и даље наставити да јачамо и унапређујемо ту сарадњу.

 

 

(Соколачке новине)