ИСТОЧНА ИЛИЏА- Обавјештење о изгледу, уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина

578

Одјељење за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту, Одсјек комуналне полиције обавјештава власнике приватних парцела као и грађевинских парцела на подручју општине Источна Илиџа, да су у складу са одредбама Одлуке о изгледу, уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина по зонама на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево“, број  13/17) дужни  да уреде и одржавају своје парцеле, у складу са овом Одлуком, односно на начин да: се трава редовно коси тако да не буде виша од 30cm; ограде од украсне живице морају се редовно орезивати, тако да живица не прелази регулациону, односно, граничну линију са јавном површином и да својом висином не омета нормално одвијање саобраћаја; редовно орезивати и кресати стабла тако да гране не прелазе на јавну површину и не ометају кретање пјешака и возила у саобраћају, резати старе и суве гране те уклањати стабла која угрожавају сигурност људи и имовине на јавним површинама; крчити и уклањати шикару и трње; сакупљати смеће са травнатих површина, из грмља, живица и сл; грађевински отпад сакупити и одвести на депонију; покошену траву (сијено), сакупљено лишће, отпатке, гране и сл. одмах уклонити са зелене површине.

Одржавање јавних зелених и рекреационих површина и зелених површина у приватном власништву се обавља из здравствено-хигијенских и безбједоносних разлога као и због естетског изгледа општине.

У наредном периоду комунална полиција Општине Источна Илиџа ће извршити контролу поштовања Одлуке о изгледу, уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина по зонама на подручју општине Источна Илиџа.

Уколико се на лицу мјеста установи да се не поступа у складу са наведеном одлуком, издаће се прекршајни налог и рјешењем дати рок за извођење наложене мјере. Ако се не поступи по наложеним мјерама у рјешењу или се изврши само дјелимично, комунална полиција ће издати прекршајни налог власнику парцеле и приступити извршењу рјешења у складу са Законом о комуналној полицији.

/општина Источна Илиџа/