ИСТОЧНА ИЛИЏА- Позив за суфинансирање трошкова боравка дјеце у вртићима

333

Општина Источна Илиџа расписала је јавни позив за суфинансирање трошкова боравка дјеце у вртићима, а рок за подношење пријаве је 15 дана од објављивања позива.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети у општини Источна Илиџа или на званичној страници /istocnailidza.net/.

Приликом пријаве потребно је доставити доказ о броју чланова домаћинства /кућна листа/, потврду о упису дјетета у вртић, увјерење о пребивалишту за родитеље и пунољетне чланове домаћинства , извод из матичне књиге рођених за свако малољетно дијете, потврду о личним примањима свих запослених чланова домаћинства, те потврду са бироа, ако лице није у радном односу, наведено је на званичној страници општине.

Пријаве са потребном документацијом апликанти могу доставити лично у пријемној канцеларији /матични уред/ општинске управе сваким радним даном од 7.30 до 15.00 часова или поштом на адресу – општина Источна Илиџа, Војводе Радомира Путника број два, 71123 Источна Илиџа, са назнаком Комисији за суфинансирање трошкова боравка у вртићима.

Уговори са апликантима који буду испуњавали услове биће потписивани накнадно по објављивању коначне ранг-листе, а важиће од 1. септембра.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

/Срна/