ИСТОЧНА ИЛИЏА- Сједница СО у сриједу, 27. септембра

1376

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Сл. новине Града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

                                                       САЗИВА

VII РЕДОВНУ   СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 27.09.2017.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За VII  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

                                                 ДНЕВНИ РЕД                                                        

 1. Записник са VI Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о о проблему наркоманије.
 3. Информација о проблематици социјалне заштите на подручју општине Источна Илиџа.
 4. Информација о пословању привреде по завршеном рачуну за 2016 годину на подручју општине Источна Илиџа.
 5. Извјештај о функционисању јавног градског превоза на подручју града Источно Сарајево за 2016 годину, са приједлогом мјера за побољшање.
 6. Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.-30.06.2017 године
 7. Приједлог Одлуке о и допуни Одлуке о општинским административним таксама.“.
 8. Приједлог Одлуке о предлагању кандидата за чланове школских одбора оснивних и средње школе оппштине Источна Илиџа испред локалне самоуправе.
 9. Приједлог Одлуке о приступању изради  Измјена и допуна дијела Регулационог плана  Кула Вагани: „ Бијело поље“.
 10. Приједлог Одлуке о приступању изради  Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационих планова „ Вељине – југ“, „Вељине – исток 2“ и Обухват – Добриња IV: „ ВЕЉИНЕ“ .
 11. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана  Кула Вагани: „ Бијело поље“.
 12. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационих планова „ Вељине – југ“, „Вељине – исток 2“ и Обухват – Добриња IV: „ ВЕЉИНЕ“
 13. Приједлог Одлуке о давању на управљање објекта колективне гараже у Добриња IV ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа .
 14. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро – пут у сврху комплетирања грађевинске парцеле Омерагић Мурадифа, број: 02-023-273/17 од 07.07.2017. године
 15. Одборничка питања.                    

                                                 

                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                               ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                             Раде Ћосовић