ИСТОЧНА ИЛИЏА- У уторак сједница Скупштине општине

1517

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа

                                                         САЗИВА 

X РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 26.12.2017.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За X РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

                                                  ДНЕВНИ РЕД                                                     

1.      Записник са IX Редовне  сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.

2.      Приједлог Програма рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2018 годину.

3.      Приједлог Одлуке о усвајању  Буџета  општине Источна Илиџа за 2018 годину.

4.      Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2018 годину.

5.      Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелникa Одјељења за општу управу.

6.      Приједлог Одлуке о именовању начелникa Одјељења за општу управу.

7.      Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелникa Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности.

8.      Приједлог Одлуке о именовању начелникa Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности.

9.      Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелникa Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

10.  Приједлог Одлуке о именовању начелникa Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

11.  Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелникa Одјељења за финансије.

12.  Приједлог Одлуке о именовању в.д. начелникa Одјељења за финансије.

13.  Приједлог Одлуке о именовању замјеника начелника Општине.

14.  Приједлог Одлуке о утврђивању листе стручњака.

15.  Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа у 2018. године.

16.  Приједлог Одлуке о вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа.

17.  Приједлог Одлуке о јавном оглашавању на територији општине Источна Илиџа.

18.  Приједлог Одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Источна Илиџа.

19.  Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за општину Источна Илиџа.

20.  Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја за три основне школе на подручју општине Источна Илиџа.

21.  Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке o именовању  Комисије за избор и именовања.

22.  Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке o именовању  Одбора за друштвени надзор и представке.

23.  Одборничка питања.        

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                          ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                                         Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.