Контакти

Адреса општине Источна Илиџа:
Улица Војводе Радомира Путника бр. 2,
71123 Источна Илиџа

Начелник општине: Маринко Божовић
Контакт телефон: +387 57 317 870
Телефон, факс: +387 57 317 870
E-mail: nacelnik@istocnailidza.net

Предсједник скупштине општине: Раде Ћосовић
Контакт телефон: +387 57 316 608
Телефон, факс: +387 57 316 608
E-mail: skupstina@istocnailidza.net

Кабинет начелника

Контакт телефон: +387 57 317 870
Телефон, факс: +387 57 317 870
E-mail: sefkabineta@istocnailidza.net

Начелник одјељења за општу управу: Милета Вуковић
Контакт телефон: +387 57 316 692
Телефон, факс: +387 57 317 870
E-mail: opstauprava@istocnailidza.net

Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности:  Александар Делић
Контакт телефон: +387 57 316 026
Телефон, факс: +387 57 316 026
E-mail: privreda@istocnailidza.net

Начелник одјељења за финансије: Зоран Аврам
Контакт телефон: +387 57 316 628
Телефон, факс:  +387 57 316 628
E-mail: finansije@istocnailidza.net

Начелник одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове: Јелена Готовац
Контакт телефон: +387 57 317 193
Телефон, факс:  +387 57 317 193
E-mail: urbanizam@istocnailidza.net

Јавне набавке
Контакт телефон: +387 57 480-152
Телефон, факс: +387 57 317 870
E-mail: javnenabavke@istocnailidza.net

Комунална полиција
Контакт телефон: +387 57 316 027
Телефон, факс:  +387 57 316 027
E-mail: komunalna@istocnailidza.net