Насељена мјеста

Насељена мјеста у општини Источна Илиџа

Измјеном законски регулатива,територијалне организације и Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе Републике Српске, од 17. јуна 2020. године територију Општине Источна Илиџа чине насељена мјеста: Горње Младице, Касиндо, Крупац, Источна Илиџа, Добриња, Кула, Которац, Доње Младице, Војковићи, Грлица и Источно Сарајево.

Подручје општине Источна Илиџа од потписивања Дејтонског споразума до 17. јуна 2020. године чинила су насељена мјеста: Горње Младице, Касиндо, Крупац, Сарајево Дио — Илиџа и Сарајево Дио — Сарајево Нови Град.

На подручју општине Источна Илиџа постоје 4 мјесне заједнице: МЗ Војковићи, МЗ Добриња, МЗ Касиндо, МЗ Кула. Раније су постојале и мјесне заједнице Грлица и Крупац.

Градске четврти Источне Илиџе су:

Иницијативом општинске управе, која је покренута још 2012. године и обновљена 2017. године, а коју је подржала Скупштина општине Источна Илиџа, донесена је Oдлука о оснивању насељеног мјеста Источно Сарајево на подручју општине Источна Илиџа, односно дијела насељеног мјеста Касиндо – наведено је у објави.

Донесене су одлуке о престанку постојања насељених мјеста Сарајево дио – Сарајево Нови град и Сарајево дио – Илиџа и одлуке о оснивању насељених мјеста Источна Илиџа, Добриња, Кула, Которац, Доње Младице, Војковићи, Грлица и Источно Сарајево.

Одлуке су објављене у Службеном гласнику Републике Српске број 55 од 9. 6. 2020. године и ступају на снагу 8 дана од дана објављивања.