Географски положај

Подручје општине Источни Стари Град се састоји из два дијела, већег јужног дијела и знатно мањег сјеверног дијела. Већи јужни дио се протеже у правцу сјевер-југ 8-12 км, а исток запад 2-6 км и ентитетски припада Републици Српској. Површина Општине износи 105 км2, што представља 0,205 % од површине Босне и Херцеговине која износи 51209,2 км2 или 0,419 % од површине Републике Српске која износи 25035 км2.
Општина Источни Стари Град се налази у централном дијелу БиХ и централно-источном дијелу Републике Српске. Овај простор са аспекта географске регионализације припада планинско-котлинској регији, односно субрегији Централне Босне (регионализација проф. др Јован Ђ. Маринковић). У геоморфолошком смислу подручје Стари Град припада унутрашњим Динаридима. Граничи са укупно 5 општина. Што се тиче Федерације БиХ подручје граничи са слиједећим општинама: Кантон Сарајево – Стари Град и Илијаш. Граничне општине из Републике Српске су: Источно Ново Сарајево, Пале и Соколац.

Општину Источни Стари Град чине сеоска насеља: Булози, Доње Међусе, Довлићи, Горње Међусе, Хреша, Кумане, Њеманица, Студенковици, Вучија Лука и Близанци.