НАЧЕЛНИК
Бојо Гашановић

Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail: 
Wеб: 

БИОГРАФИЈА

На челу општинске административне службе је начелник Бојо Гашановић. На мјесто начелника постављен је у новембру 2008 године и до сада је постигао веома запажене резултате, успоставио успјешну сарадњу са Владом РС, Министарствима, Општинама из Републике Српске, Србије и Федерације БиХ те бројним установама и организацијама. Учинио је значајне помаке у афирмисању и препознатљивости наше Општине. Своје предходно стечене економско-организационе способности употријебио је у смањењу ефеката социјално економске кризе која је присутна у на нашој општини. Напори уложени у превазилажење дате проблематике су поткријепљени адекватним пројектним рјешењима и свакако добрим резултатима. Испуњен је план за 2009 годину, а резултати на терену то најбоље показују.