Кабинет скупштине

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД
Стеван Санда

АДРЕСА: Хреша бб
ТЕЛЕФОН:

057/ 265- 114
057/265-117

e-mai: sekretarsoisg@gmail.com