Насељена мјеста

Насељена мјеста у општини Источни Стари Град

Подручје Општине Источни Стари Град чине насељена мјеста и дијелови насељених мјеста који су на посљедњем попису становништва 1991. били у саставу сарајевске општине Стари Град; Близанци, Булози,  Вучија Лука, Горње Биоско, Горње Међуше, Довлићи, Доње Биоско, Доње Међуше, Кумане, Њеманица,  Сарајево дио – Стари град, Студенковићи, Фалетићи, Хреша, Шљеме, и насеља које су 1991.године била у саставу општине Илијаш: Вукнић, Липник, Ракова Нога, Сировине и Шљеме.

На подручју Општине Источни Стари Град постоје четири мјесне заједнице: МЗ Булози, МЗ Вучија Лука, МЗ Требевић, МЗ Хреша.