ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Шантић

Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail: 
Wеб: 

БИОГРАФИЈА

Рођен 12.12.1979. године у Мостару. Од 2004. до 2012. године радио као стручни сарадник за дјечију заштиту у Јавном Фонду за дјечију заштиту Републике Српске. Од 2012. године запослен у Скупштини општине Источно Ново Сарајево. Стекао звање  правника на  Универзитету у Београду. На локалним изборима 2012.године, изабран за одборника у Скупштини општине Источно Ново Сарајево, са листе СРС др Војисалав Шешељ. Обавља функцију предсједника Oпштинског одбора СРС др Војислав Шешељ у Источном Новом Сарајеву и члан је Извршног одбора СРС др Војислав Шешељ у Републици Српској. Говори Eнглески језик. Ожењен, отац двоје дјеце. Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице скупштине општине и њима предсједава, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.