Насељена мјеста

Подручје општине Источно Ново Сарајево чине насељена мјеста:

Лукавица, Клек, Козаревићи, Миљевићи, Петровићи, Сарајево дио – Ново Сарајево, Топлик и Твримићи.

На подручју општине Источно Ново Сарајево постоји шест мјесних заједница:

МЗ Враца, МЗ Лукавица, МЗ Лукавица-Центар, МЗ Миљевићи, МЗ Петровићи, МЗ Топлик-Тилава.