АНИМИРАТИ ГРАЂАНЕ ДА УЧЕСТВУЈУ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА И ИНИЦИРАЈУ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

279

У настојању да унаприједе грађанско учешће и подстакну грађане на активнију улогу у локалној заједници, представници Градске управе Источно Сарајево, у сарадњи са Регионалним програмом локалне демократије на Западном Балкану 2 (RеLОаD2) и пројектом МАKERS (Активизам, ангажман и одговорна рјешења) који имплементира UNDP у 20 локалних заједница, одржали су, у четвртак 29.12.2022. године, други састанак Форума за грађанске иницијативе.

Сходно циљу Форума, а у складу са закључцима првог састанак Форума, присутнима су представљени циљ, исходи и начин рада самог Форума и његова намјера, а то је да постане модел којим се обезбјеђује укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу.

С обзиром на то да Град Источно Сарајево има шест општина, од којих су Источно Ново Сарајево и Трново већ укључене у пројекат Мејкерс (MAKERS), истакнута је позитивна улога Форума у овим општинама у процесима доношења одлука.

Искуство тих оппштина је показало да је од великог значаја да се све иницијативе које долазе са нижег нивоа, а које надилазе мандат општине, разматрају управо путем Форума Града Источно Сарајево и да се, евентуално, врши лобирање ка вишим нивоима гдје је то потребно учинити.

Сходно позитивним праксама дјеловања Форума у Трнову и Источном Новом Сарајеву, препознате су теме које захтијевају синергијско дјеловање свих општина Града Источно Сарајево.

• Препознато је да је кључни приоритет самог Форума анимирање грађана Источног Сарајева за укључивање у процесе доношење одлука и предлагање иницијатива које ће позитивно дјеловати на живот грађана. Слиједом позитивне праксе општине Источно Ново Сарајево, која организују анкету „И ти одлучујеш“, предложено је да Форум Града организује сличну иницијативу, у оквиру које би се грађани изјаснили о темама које их интересују, активностима које би требало организовати и садржајима који граду недостају. С тим у вези, предложено је да се један од наредних састанака Форума организује на Тргу, на отвореном, уз учешће грађана.

Осим тога, препознати сљедећи приоритети који су резултат предлагања на нижим нивоима. То су:
Формирање центра за рани раст и развој на подручју Града. Ова иницијатива је произашла из Форума општине Источно Ново Сарајево, али је препознато да је потреба да се овај центар формира за потребе све дјеце са подручја Града, не само ове општине. С обзиром на сазнања да постоји пројекат формирања центра који је рађен прије неколико година, договорено је да координатор Форума општине Источно Ново Сарајево, прикупи информације и за потребе ове теме предложи организацију тематског Форума.

Формирање Сигурне куће – иницијатива је која је претходно потекла с општинског Форума, а за коју је потребно прикупити релевантне информације, те предложити организацију тематског Форума који би показао оправданост ове идеје и евентуалне реализације овог пројекта.

Јачање капацитета организација цивилног друштва. Пракса показује да капацитети организација цивилног друштва нису на високом нивоу, кад је ријеч о знању и искуству у писању пројеката, те да је потребно проводити обуке. С обзиром на то да је ово комплексан задатак/приоритет, предложено је да представник Градске развојне агенције Источног Сарајева, у сарадњи са општинским представницима, размотри начин и моделе за предложене обуке. Предуслов за то јесте прикупљање информација о броју и структури организација цивилног друштва са подручја града, а та процедура је у току.

Договорено је да наредни Форум, у ширем саставу, буде организован почетком марта, до када би се, сходно наведним приоритетима, прикупиле релевантне информације и планирали наредни кораци у рјешавању приоритета.