ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО ДОБИО ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА

385

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске омогућило је Градској управи Источно Сарајево приступ Јединственом информационом систему за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској, односно Централном регистру предузетника.

Овим је Градска управа Источно Сарајево, захваљујући сарадњи са Министарством, по први пут добила приступ евиденцији о свим регистрованим самосталним предузетницима на подручју града, што је од изузетне важности за подршку привреди у Источном Сарајеву и креирање политика у овој области.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Источно Сарајево никада до сада није имало приступ овој евиденцији, а самим тим ни увид у стварно стање када је ријеч о привредним субјектима у Источном Сарајеву и њиховом пословању.

Приступ је омогућен за два запослена путем картица за пријављивање на апликацију и врши се кориштењем добијених шифара. Подаци које нуди база предузетника су пословно име, регистарски број, ЈИБ, шифра претежне дјелатности, датум регистрације и власник. Могућа је претрага базе по статусу субјекта и шифрама дјелатности.

На основу ових података Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Источно Сарајево биће у могућности да ради детаљне анализе које ће помоћи у креирању програма подршке привреди у Источном Сарајеву.

Циљ Градске управе Источно Сарајево је да има евиденцију свих привредних субјеката на подручју града, због чега ће Пореској управи Републике Српске поднијети захтјев о приступу подацима када је ријеч о привредним субјектима који су регистровани као друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.