ИСТРАЖИВАЊЕ О ИЗАЗОВИМА, ПОТРЕБАМА И ПОТЕНЦИЈАЛИМА МЛАДИХ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

531

Анкету „Изазови, потребе и потенцијали младих у Источном Сарајеву“ проводи Град Источно Сарајево уз подршку пројекта „ReLOaD“, а који проводи „UNDP“ у Босни и Херцеговини, све у сврху израде Омладинске политике Града. 

Ваше учешће у анкети је добровољно и у потпуности анонимно, а добиjени подаци искључиво ће бити коришћени као стручна подлога за израду стратешког документа и дефинисање стратешких мјера из области образовања, запошљавања, здравства, сигурности и других сфера важних за младе.

Молимо Вас да искрено одговорите на свако питање. Пуна сарадња обезбјеђује да ово истраживање буде успјешно проведено и послужи сврси због које се проводи.

На питања се одговара тако што се одаберу понуђени одговори или оцијене одговарајућом оцјеном. Када одговорите на питања, обавезно кликните на поднеси.

Хвала на сарадњи!

АНКЕТА