У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПОЈАЧАНА ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА НА ПОДРУЧЈУ ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА

676

На подручју Источног Сарајева у наредних неколико дана биће вршена контрола издавања фискалних рачуна у угоститељским објектима и трговачким радњама, а након новогодишњих празника услиједиће појачана контрола плаћања боравишне таксе на подручју града, најавио је вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове у Градској управи Источно Сарајево Ратко Ђуровић.

Ђуровић је рекао да ће надлежни градски инспектори, у координацији са колегама из Инспектората Републике Српске, до 31. децембра контролисати објекте у свим општинама на подручју Источног Сарајева и писати прекршајне налоге онима који не поштују обавезу издавања фискалних рачуна грађанима.

 „Након новогодишњих празника, већ првих дана јануара, почињемо акцију контроле плаћања боравишне таксе на подручју града, с обзиром на то да је зимска туристичка сезона почела, те да се очекује попуњеност свих смјештајних капацитета“, истакао је Ђуровић.

Он је нагласио да ће акценат бити стављен на смјештајне капацитете који раде по принципу „стан на дан“ и позвао власнике непокретности који пружају ту врсту услуге смјештаја да региструју објекте.

„Већ имамо одређен број регистрованих власника који су извршили категоризацију својих објеката, али позивамо и све друге, који још нису категорисали станове и апартмане у којима врше услуге смјештаја, да то учине, како не бисмо дошли у ситуацију да их санкционишемо“, рекао је Ђуровић.

Према плану рада, инспектори Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Источно Сарајево требало би да, током 2022. године, изврше 3020 контрола у различитим областима.

Градска тржишна инспекција би требало да, током 2022. године, изврши 700 контрола и то у области промета прехрамбене и непрехрамбене робе, угоститељства и туризма, производње, услужне дјелатности и заштите интелектуалне својине.

Инспекција за храну вршиће током наредне године 500 контрола у области производње и промета намирница, припреме хране у угоститељским објектима, те водоснабдијевања.

Здравствена инспекција (санитарна заштита) планирала је да изврши 100 контрола, а пољопривредна инспекција 180 контрола у наредној години.

Планом рада урбанистичко-грађевинске инспекције предвиђено је 400 контрола грађења, издатих локацијских услова, одобрења за градњу и употребу објеката.

Саобраћајна инспекција планира да, током наредне године, обави 220 контрола друмског саобраћаја и јавног превоза, те стања јавних путева.

Ветеринарска инспекција требало би да, током 2022. године, изврши 800 контрола, а еколошка инспекција 120 контрола.