ОБЈАВЉЕНО ПЕТ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА С ЦИЉЕМ АКТИВАЦИЈЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

419

Позиви за достављање приједлога пројекта сачињени су у оквиру пројекта ЕУ за запошљавање (EU4Employment) који финансирају Европска унија (ЕУ) и Шведска, а реализује Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ). Позиве упућује МОР, који реализује програм подршке, врши уговарање и надгледа процес коришћења додијељених бесповратних финансијских средстава (грантова).

Међународна организација рада објавила је сљедеће позиве:

ЛОТ1: Активација и повећање формално запошљавање младих жена и мушкараца (од 15 до 29 година) – више о позиву ОВДЈЕ;

ЛОТ2: Активација и повећање формално запошљавање жена из руралних средина (од 15 до 64 године) – више о позиву ОВДЈЕ;

ЛОТ3: Активација и повећање формално запошљавање особа са инвалидитетом (од 15 до 64 године) на отвореном тржишту, – више о позиву ОВДЈЕ;

ЛОТ4: Активација и повећање формално запошљавање Рома (од 15 до 64 године), – више о позиву ОВДЈЕ;

ЛОТ5: Активација и повећање формално запошљавање дугорочно незапослених жена и мушкараца (од 15 до 64 године) – више о позиву ОВДЈЕ.

За предметне позиве могућност пријаве имају сљедећи апликанти и партнери:

Заводи за запошљавање;

Центри за социјални рад;

Удружења грађана који заступају интересе особа које се тешко могу запослити;

Удружења грађана оријентисана на развој тржишта рада;

Јединице локалних самоуправа и развојне агенције;

Институције за образовање и обуку;

Послодавци и предузећа и независни стручњаци који могу допринијети побољшању положаја дугорочно незапослених особа на тржишту рада.

Рок за подношење пројектних  приједлога је 4. март 2024. године.

Заинтересована партнерства могу аплицирати до 180.000 америчких долара по појединачном пројекту по основу свих пет позива.